Federación nacional de
Empresas de Software Libre

Agora Net Servicios Telematicos

CatPl

En primer lloc, ens dirigim a les petites empreses que tenen una infraestructura informàtica i que per tant necessiten un manteniment i una assessoria contínua o puntual, però que estan mancades d'un informàtic en plantilla. A més, tenim serveis enfocats a la mitjana empresa, com ara servidors o desenvolupaments personalitzats. Nosaltres serem el seu propi departament informàtic. El nostre principal objectiu es aconseguir treure el màxim rendiment als seus sistemes, per això oferim a la seva PYME contractes a mida per a reduir el cost total de la seva infraestructura.
Capacidades de Agora Net Servicios Telematicos:

Aplicaciones Web

Asesoría y consultoría tecnológica

S.O. Escritorio

Servidor de Aplicaciones

Soporte Tecnico